ONS BIVAKPLAN 2021

Lieve ouders en leden,

Het overlegcomité heeft beslist: we mogen deze zomer op kamp. Fioew! Dat zal ook dit jaar echter niet verlopen zoals we gewoon zijn. We moeten terug rekening houden met maatregelen en richtlijnen. Om jullie zo goed mogelijk voor te bereiden op aankomend Zomerbivak stelden we ‘Ons Bivakplan’ op. Deze kunnen jullie bekijken door op onderstaande foto te klikken. 

Dit jaar gaan we allemaal samen op kamp! Deze keer zullen we de volle 10 dagen vertoeven in Gierle. ( Kampplaats Molenvelden - Brulens 37, 2275 Gierle) . De mogelijkheid om verkort op kamp te gaan, is er dit jaar niet omwille van de Corona-maatregelen.
We gaan opnieuw met de bus op kamp. We vertrekken zondag 11 juli aan het Kerkplein van Herzele rond de middag en keren woensdag 21 juli  rond de middag terug. De exacte vertrekuren en aankomsturen worden later nog meegedeeld. Voor onze oudste groep ‘ de Aspiranten’ is er een mogelijkheid om een dag vroeger te vertrekken naar de kampplek met de fiets. De aspileiding bekijkt momenteel de mogelijkheden en zal binnenkort hun leden hierover informeren.

Wat er niet verandert dit jaar zijn de bubbels op kamp. We kunnen minstens in bubbels van 50 leden op kamp, begeleiding niet meegeteld. Op basis van de grootte van de kampplek en de sanitaire voorzieningen splitsen we ons kamp op in 3 bubbels. Concreet wil dit zeggen dat wij 17 SLOEBERS, 17 SPEELCLUBS, 17 RAKWI’S, 25 TITO’S, 25 KETI’S en 12 ASPI’S meenemen.

Er is wel een mogelijkheid tot versoepeling. Als de cijfers het toelaten, kan je met meer in een bubbel. Op 25 juni kan de bubbel vergroot worden naar maximaal 100 leden. Dit op voorwaarde dat er 1) 60% van de 18+ gevaccineerd is en 2) er minder dan 500 bedden bezet zijn op intensieve zorgen. Dit betekent dat we ons aantal kampleden ook kunnen vergroten en overgaan naar twee bubbels in plaats van drie. Als de cijfers het toelaten, nemen we dan 25 SLOEBERS, 25 SPEELCLUBS, 25 RAKWI’S, 33 TITO’S, 33 KETI’S en 33 ASPI’S mee.

De inschrijvingen voor het kamp zullen terug online verlopen. Zaterdag 5 juni zal er vanaf 10:00 een inschrijvingsformulier verschijnen op www.chirookidoherzele.be onder het tabblad ‘ Kamp 2021’. Dit jaar werken we niet met verschillende inschrijvingsuren per afdeling. Elke afdeling kan zich inschrijven vanaf zaterdag 5 juni om 10:00. Bij het selecteren van de bubbels zal er gekeken worden naar de leden die Chiro als eerste hobby kozen. Dit omdat zij al meer gevoel hebben met hun afdelingsgroep.

Wanneer uw kind is ingeschreven voor het kamp, zal u een email ontvangen met de betalingsgegevens. Het inschrijvingsgeld voor kamp bedraagt voor elk lid 150 euro dit jaar. Iedereen krijgt één week de tijd om de betaling in orde te brengen, zo niet wordt de inschrijving geannuleerd en krijgt iemand anders de kans om mee te gaan op Chirokamp.

Omdat er kans is op vergroting van de bubbels worden de leden die net buiten de bubbel vallen op een wachtlijst gezet. Van zodra wij groen licht krijgen voor de bubbel van 100 zullen wij jullie contacteren met alsnog de mogelijkheid om mee te gaan op zomerbivak.

Op een paar uitzonderingen na mag iedereen mee op kamp. Gelieve dus onderstaande uitzonderingen goed te lezen.

➜ Wie ziektesymptomen heeft of gehad heeft in de drie dagen voor de start van het kamp mag niet mee.

➜ Wie samenwoont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaineperiode.

➜ Leden en leiding uit de risicogroep kunnen deelnemen als hun ziekte door medicatie onder controle is en als ouders het als veilig inschatten om hun kind mee te sturen.

We willen graag aan de ouders vragen om voorzichtig om te springen met van de ene jeugdactiviteit over te stappen naar de andere. Ook dragen jullie, de ouders, de verantwoordelijkheid om uw kind al dan niet mee te sturen, of om bij de dokter na te vragen of uw kind mee kan op kamp en onder welke voorwaarden. Als wij, als leiding, speciale maatregelen moeten nemen voor een bepaald lid vragen we ook dit op tijd aan ons te laten weten. 

Hebben jullie nog vragen of bedenkingen, geef ons gerust een seintje.

Met veel zin en motivatie in een geslaagd zomerkamp ronden we deze brief af!

Groetjes,

De groepsleiding Jochen ( 0471 412 420) en Marie ( 0471 262 100).