Info

Algemeen

Ben jij tussen de 6 en 18 jaar oud en hou jij ervan om samen te zijn met leeftijdgenoten? Zin in speelse activiteiten en uitdagingen? Ben je niet bang van de regen of om je af en toe eens vuil te maken? Dan is de Chiro zeker iets voor jou! Op een chirozondag staat onze leidingsploeg paraat om onze leden te enterainen. Wij zijn er niet enkel op zondag. We zorgen ook voor leuke nevenactiviteiten tijdens het jaar (kerstfeestje, afdelingsweekends, uitstapdag…). Het werkjaar sluiten wij af met een onvergetelijk BIVAK (een tiendaags kamp dat telkens doorgaat in de zomervakantie).


Voor wie?

In verband met de minimumleeftijd

Soms krijgen we de vraag van ouders of het mogelijk is om kleuters te laten aansluiten bij de Chiro. Dergelijke verzoeken kunnen wij helaas niet positief beantwoorden.

Waarom niet? Is het niet de taak van de Chiro om voor iedereen open te staan? Iedereen te ontvangen en hen gelijke kansen te geven, en op die manier een soort Chiro-familie/gemeenschap te vormen?
Dat zijn en blijven inderdaad fundamentele waarden waarop wij als Chiro willen steunen. Het is juist om die waarden in de praktijk te kunnen omzetten dat wij genoodzaakt zijn om deze maatregel te nemen.

Op deze manier trachten wij ook de richtlijnen van Chirojeugd Vlaanderen te respecteren. Algemeen wordt binnen Chirogroepen een minimumleeftijd van 6 jaar gehanteerd. Chirojeugd Vlaanderen brengt belangrijke argumenten naar voor om deze beslissing te ondersteunen:

  • Het is pas echt zinvol om in groep met kinderen samen te spelen vanaf het eerste leerjaar.
  • Kinderen krijgen in het eerste leerjaar heel wat vaardigheden mee die van pas komen in de jeugdbeweging.
  • Chirojeugd Vlaanderen wil dat Chirogroepen prioriteit blijven geven aan het behouden van de aspirantenafdeling. Starten met een kleuterafdeling kan dat op lange termijn in het gedrang brengen.
  • Chirojeugd Vlaanderen heeft hierover een afspraak gemaakt met Scouts en Gidsen Vlaanderen en KSA.

Voor de indeling van onze afdelingen hanteren wij de volgende criteria (werkjaar 2021-2022):

  Geboortejaar Studiejaar
Sloebers 2014-2015 1e en 2e leerjaar
Speelclub 2013-2012 3e en 4e leerjaar
Rakwi's 2011-2010 5e en 6e leerjaar
Tito's 2009-2008 1e en 2e middelbaar
Keti's 2007-2006 3e en 4e middelbaar
Aspi's  2005-2004 5e en 6e middelbaar

De situatie is natuurlijk denkbaar dat kinderen op school een studiejaar overslaan of bepaald studiejaar dubbel volgen. Volg jouw zoon of dochter een aangepaste studieloopbaan en komt zijn of haar studiejaar niet overeen met het geboortejaar? Neem den contact op met de groepsleiding om de afdeling te bespreken.


Waar?

De chiro vindt plaats aan onze Chirolokalen, die zich bevinden in de Tuinwijkstraat 4 in Herzele (het groene paviljoen aan de parking van het nieuwe kinderdagverblijf).


Wanneer?

De startdag gaat door op 11 september 2021 van 14:00 - 17:00. Na deze periode is het tweewekelijks Chiro op zondag!


Inschrijven

Indien je niet aanwezig was op onze startdag of nog inschrijft na onze instapperiode, dan kan inschrijven gedurende het werkjaar door contact op te nemen met de groepsleiding.

Het lidgeld bedraagt €30. Hiermee wordt de verzekering, de administratiekosten en de aansluiting bij Chiro Nationaal betaald. Bij deze € 30 is ook een drankje op elke Chirozondag inbegrepen. Het lidgeld mag overgeschreven worden op het rekeningnummer BE70 0016 0875 7225 (BIC: GEBABEBB).


Verzekering

Bij de inschrijving in onze jeugdbeweging wordt elk lid automatisch aangesloten bij de Chiroverzekering van Chiro Nationaal. Meer informatie hierover vind je op: http://www.chiro.be/administratie/verzekeringen