vzw Okido Bouwt

Wat?

Okido Bouwt is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en werd op 1 januari 2018 opgericht. De vzw heeft een specifiek doel: de financiering van nieuwe jeugdlokalen voor Chiro Okido Herzele. Van zodra er nieuwe jeugdlokalen zijn, zal de vzw ook optreden als beheerder van de lokalen, de daarbij horende terreinen en materialen en de financiële middelen. Daarnaast zal de vzw activiteiten organiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel.

Waarom?

Chiro Okido Herzele telt al twee werkjaren maar liefst 200 leden én meer. Met zulke cijfers behoort Chiro Okido tot één van de grootste Chirogroepen in Vlaanderen. De huidige lokalen zijn echter niet meegegroeid met dit ledenaantal en op dit moment veel te klein. Door de grootte van de afdelingen kunnen er slechts twee van de zes afdelingen binnen spelen bij slecht weer én dan nog is er te weinig ruimte. De jongste afdelingsgroepen tellen maar liefst 40 tot 70 leden en het lokaal is daarvoor te klein. Voor de andere afdelingen zijn er onvoldoende opties om te schuilen bij regenweer.

Bovendien zijn de huidige lokalen ook sterk verouderd. De elektriciteitsaansluiting, het sanitair, het dak, de vloer, … het is eigenlijk allemaal aan vervanging toe. Een moderne chiro verdient immers moderne lokalen.

Wie?

In de vzw zetelen oud-leiders van Chiro Okido Herzele uit verschillende generaties. Van twintigers tot veertigers; samen engageren we ons voor de toekomst van onze chirogroep.

De vzw bestaat uit een Algemene Vergadering (= alle leden) en een Raad van Bestuur (= groep verkozen door de Algemene Vergadering). Hun rechten en plichten staan opgesomd in de statuten van vzw Okido Bouwt. Je kan die statuten hier nalezen.

De volgende leden werden verkozen om te zetelen in de Raad van Bestuur:

  • Danny Schepens (penningmeester)
  • Jana Stevens (secretaris)
  • Sarah De Moor (voorzitter)
  • Femke Vandecasteele (ondervoorzitter)
  • Sabrina De Lange (opbrengstengroep)
  • Maggie Verbeken (opbrengstengroep)
  • Jo De Baenst (bouwgroep)
  • Joris De Roeck (bouwgroep)

Hoe?

Het project staat nog in zijn kinderschoenen. We hebben nog een lange weg (lees: een aantal jaren) te gaan. De vzw hield zich in 2018 bezig met twee doelstellingen:

  1. Onderzoeken van verschillende pistes (bouwen of verbouwen, locatie, enzovoort) en zoeken naar mogelijke partners (privé, lokaal bestuur, enzovoort).
  2. Verzamelen van de eerste centen om het project te bekostigen door het organiseren van activiteiten.

Er werd hard gewerkt aan beide doelstellingen. Met resultaat. De vzw haalde een mooi bedrag op, o.a. met dank aan MFL-Herzele, de vele bezoekers op het eetfestijn en de cocktailbar op de startdag en de duizenden Berlijnse bollen. Ondertussen werd er ook druk onderhandeld met het gemeentebestuur en staat de eerste plannen voor de nieuwe lokalen, samen met een integrale visie op papier.

In 2019 gaat de vzw op haar elan verder.

Doe een gift!

Ook jij kan dit project steunen. Door naar activiteiten te komen, acties t.v.v. vzw Okido Bouwt te steunen of… door een gift te doen.

Hoe?

Stort een bedrag naar keuze op het rekeningnummer BE67 0000 1507 2887 van Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, met de vermelding “gift” en “OG3506” (het stamnummer van Chiro Okido Herzele). Chiro Nationaal zorgt ervoor dat wij deze gift ontvangen. De giften worden verwerkt via deze koepelorganisatie omdat ze fiscaal aftrekbaar zijn en de koepelorganisatie de schenker een fiscaal attest kan bezorgen (zie hieronder).

Fiscaal aftrekbaar vanaf € 40!

Voor individuele personen is er een belastingvermindering voorzien voor giften van minimaal 40 euro per jaar (art. 104, 3°, a WIB92). De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

In het eerste kwartaal volgend op het jaar waarin je jouw gift overmaakte, ontvang je van Chiro Nationaal een fiscaal attest. Chiro Nationaal zal dit attest opsturen op basis van het adres van de gebruikte bankrekening.

 Simulatie

Jouw geschonken gift

Jouw belastingvermindering

Jouw reële kost

€ 40

€ 18

€ 22

€ 100

€ 45

€ 55

€ 200

€ 90

€ 110

€ 500

€ 225

€ 275

€ 1000

€ 450

€ 550


Op deze webpagina kan je ons verhaal volgen en zullen we jou op de hoogte brengen van de vorderingen van het project.