vzw Okido Bouwt

Wat?

Okido Bouwt is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met als specifiek doel de financiering en de (ver)bouw(ing) van nieuwe jeugdlokalen voor Chiro Okido Herzele. Van zodra er nieuwe jeugdlokalen zijn, zal de vzw ook optreden als beheerder van de lokalen, de daarbij horende terreinen en materialen en de financiële middelen. Daarnaast zal de vzw activiteiten organiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel.

Waarom?

Vorige werkjaar telde Chiro Okido Herzele maar liefst 200(!) leden. Met zulke cijfers behoort Chiro Okido tot één van de grootste Chirogroepen in Vlaanderen. De huidige lokalen zijn echter niet meegegroeid met dit ledenaantal en op dit moment veel te klein. Door de grootte van de afdelingen kunnen er slechts twee van de zes afdelingen binnen spelen bij slecht weer én dan nog is er te weinig ruimte. De jongste afdelingsgroepen tellen maar liefst 40 tot 60 leden en het lokaal is daarvoor te klein. Voor de andere afdelingen zijn er onvoldoende opties om te schuilen bij regenweer. Bovendien zijn de huidige lokalen ook sterk verouderd. Een moderne chiro verdient moderne lokalen.

Wie?

In de vzw zetelen oud-leiders van Chiro Okido Herzele uit verschillende generaties. Van twintigers tot veertigers; samen engageren we ons voor de toekomst van onze chirogroep.

De vzw bestaat uit een Algemene Vergadering (= alle leden) en een Raad van Bestuur (= groep verkozen door de Algemene Vergadering). Hun rechten en plichten staan opgesomd in de statuten van vzw Okido Bouwt. Je kan die statuten hier nalezen.

De volgende leden werden verkozen om te zetelen in de Raad van Bestuur:

  • Danny Schepens (penningmeester)
  • Jana Stevens (secretaris)
  • Sarah De Moor (voorzitter)
  • Femke Vandecasteele (ondervoorzitter)
  • Sabrina De Lange (opbrengstengroep)
  • Maggie Verbeken (opbrengstengroep)
  • Jo De Baenst (bouwgroep)
  • Joris De Roeck (bouwgroep)

Hoe?

Het project staat nog in zijn kinderschoenen. We hebben nog een lange weg (lees: een aantal jaren) te gaan. De vzw zal zich in 2018 bezighouden met twee doelstellingen:

  1. Onderzoeken van verschillende pistes (bouwen of verbouwen, locatie, enzovoort) en zoeken naar mogelijke partners (privé, lokaal bestuur, enzovoort).
  2. Verzamelen van de eerste centen om het project te bekostigen door het organiseren van activiteiten.

De Raad van Bestuur houdt zich voornamelijk bezig met de eerste doelstelling voor dit jaar. Samen met alle andere leden proberen ze ook de tweede doelstelling te verwezenlijken. Het eerste geld is alvast binnen, want op zaterdag 11 februari kreeg de vzw 5650 euro van de goededoelenactie MFL-Herzele.

Op deze webpagina kan je ons verhaal volgen en zullen we jou op de hoogte brengen van de vorderingen van het project.